Aktuāls paziņojums no CHD ! 23.04.2018

 

Informējam, ka ir pabeigta CHD markas kases aparātu modeļu ar elektronisko kontrollentu jaunas versijas pārbaude atbilstoši MK noteikumiem Nr. 95 un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prasībām, kā arī vairāku CHD modeļu hibrīda kases aparātu atbilstības pārbaudes. Visas šīs iekārtas sekmīgi izgājušas atbilstības pārbaudi un ir nodotas reģistrācijai VID vienotajā datu bāzē.

Izsakām cerību, ka reģistrācija notiks laicīgi un jau drīz Jums būs ilgi gaidītā iespēja iegādāties sev nepieciešamo CHD kases aparāta modeli.

Paldies par līdzšinējo atbalstu un sapratni!

 

Vērtēt kases aparātu atbilstību MK noteikumiem Nr 95  VID ir deleģējis starptautiski atzītām auditorkompānijām un līdz ar to uzskatām, ka VID ir līdzatbildīgs par radušos situāciju.

Aktuāls paziņojums no CHD ! 14.02.2018

 

Iespējams, esiet to 18 000 kases aparātu lietotāju vidū, kas saņēmuši jauno informāciju no VID, un cenšaties mūs sazvanīt, bet kādu iemeslu dēļ tas nav izdevies. Tamdēļ vēlamies sniegt informāciju par aktuālo situāciju saistībā ar kases aparātiem.

 

 • Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumi Nr.95 un 96 jau no pieņemšanas brīža tika atzīti par neprecīziem un tos laboja gandrīz divus gadus, līdz 2015. gada decembrī tika iekļauti aptuveni 80 teksta labojumi, bet joprojām atstātas atsevišķas neprecīzas definīcijas.
 • CHD kases aparātu modeļu CHD2050, CHD3030, CHD3050, CHD3050U, CHD3850 un CHD7 izstrāde tika veikta atbilstoši MK noteikumu Nr 95. galīgajai versijai;
 • To apliecināja atbildības pārbaudes institūcija “ERNST & YOUNG BALTIC”, 2017.gada sākumā trīs mēnešus ilgā laikā periodā pārbaudot visus aparātu modeļus secīgi katram MK noteikumu Nr. 95 punktam atsevišķi un kopumā un izsniedzot atbilstības pārbaudes apliecinājumus;
 • Minētās VID nozīmētās institūcijas atbilstības apliecinājumi kopā ar pilnu CHD kases aparātu dokumentāciju tika iesniegti VID reģistrācijai un bija VID rīcībā kopš aprīļa;
 • VID reģistrēja aparātus publiskajā datu bāzē lietošanas uzsākšanai, pārzinot situāciju un neizsakot nekādas tehniskas pretenzijas;
 • Piecus mēnešus pēc aparātu uzstādīšanas uzsākšanas, VID speciālisti sāka atklāt, ka VID izstrādāto MK noteikumu normas saprot un spēj interpretēt jau savādāk, līdz ar ko kopš rudens izsaka pretenzijas un nepilnīgas tehniskas izpratnes dēļ vai, iespējams, speciāli tendenciozā  gaismā attīsta sarakstu par vairāk vai mazāk absurdām CHD aparātu it kā neatbilstībām noteikumu punktiem. Visas šīs ‘neatbilstības’ joprojām uzskatāmas par MK noteikumu interpretācijām;
 • VID jau oktobra beigās izdarīja mēģinājumu uzbrukt CHD aparātu reputācijai, paziņojot par 5 it kā neatbilstībām MK noteikumiem Nr. 95, kas patiesībā neizturēja kritiku, pie kam atdūrās pret juridisku pretrunu, jo aparāti faktiski atbilst noteikumiem un tas ir apliecināts dokumentāli atbilstības pārbaudes institūcijas izsniegtā apliecinājumā;
 • VID  izteica “lūgumu” atbilstības pārbaudes institūcijai atsaukt savus atzinumus un , iespējams, šī spiediena rezultātā, “ERNST & YOUNG BALTIC”, pretēji starptautiskai auditoru praksei un ētikai, pakļāvās šim “lūgumam” un 5. februārī atsauca atbilstības atzinumus, kas ir bezprecendenta gadījums vadošo pasaules auditorkompāniju darbībā;
 • CHD nav precīzas informācijas par VID par tālākajiem nodomiem un darbībām;

 

CHD nevar komentēt:

 

 • par VID darbībām, iekļaujot aparātus sarakstā un izņemot no tā uz likuma interpretēta traktējuma pamata;
 • par ‘’ERNST & YOUNG BALTIC” rīcības nekonsekvenci, VID “lūguma” rezultātā atsakoties no apliecinājumiem;
 • par abu minēto institūciju radīto juridiski neskaidro statusu kases aparātiem, kas reģistrēti lietošanai atbilstoši MK noteikumiem Nr 95 un Nr 96 kopš 2017.gada 2. maija;
 • par to, ko VID grasās ieteikt uzņēmējiem, kā rīkoties šajā situācijā, jo līdz šim no sadarbības ar CHD VID ir izvairījies un ieteikumus neskaidru jautājumu risināšanā nav uzklausījis, kā arī nav izstrādājis procedūras un vadlīnijas;

 

Vērtēt kases aparātu atbilstību MK noteikumiem Nr 95  VID ir deleģējis starptautiski atzītām auditorkompānijām un līdz ar to uzskatām, ka VID ir līdzatbildīgs par radušos situāciju.

FREKO.LV – KASES APARĀTI – HIBRĪDA KASES APARĀTI – KASES SISTĒMAS – NAUDAS LĀDES – PORTATĪVIE DATU TERMINĀLI – SKANERI – PRINTERI – UZLĪMJU PRINTERI – POS PERIFĒRIJAS IEKĀRTAS – SVARI – ČEKU LENTAS – PROGRAMMATŪRA – VIDEO NOVĒROŠANAS IERĪCES – NAUDAS PĀRBAUDĪTĀJI UN SKAITĪTĀJI – UZLĪMJU UZTINĒJI, NOLOBĪTĀJI – KARBONA RUĻĻI UZLĪMJU PRINTERIEM