Izvēlieties atbilstošo kases aparāta modeli.

CHD 7

1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus shift.png un cash.png .
2) Ar page_up-ra.png vai page_down PO.png taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiedietcash.png.
3) Ievadiet skaitli 14 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu ns.png .
4) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads).
5) Nospiediet taustiņu cash.png, lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņuns.png  .
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus shift.png un cash.pngar page_up-ra.png vai page_down PO.png taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu cash.png .
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu clear.png .

 

CHD 2050

 

1) Pēc kārtas nospiediet  un  taustiņus.
2) Ar taustiņiem  un  uzvēlieties PRG režīmu un nospiediet taustiņu .
3) Ievadiet skaitli 14 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu  .
4) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads)..
5) Nospiediet taustiņu , lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu .

7) Pēc kārtas nospiediet  un  taustiņus.
8) Ar taustiņiem  un  uzvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu .

Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu 

 

CHD 3030/3050 (visas modifikācijas) 

1) Pēc kārtas nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA] .
2) Ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību izvēlieties PRG režīmu un nospiediet [SK.NAUDA].
3) Ievadiet skaitli 14 (programmēšanas sekcijas numurs) un nospiediet taustiņu [ # / NS ] .
4) Ievadiet jauno datumu pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads).
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadīto informāciju.
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]  .
7) Lai aizvērtu programmēšanas režīmu un atgrieztos reģistrācijas režīmā, secīgi nospiediet taustiņus [2. LPP] un [SK. NAUDA], ar [ IELIKT] vai [ IZŅEMT ] taustiņu palīdzību sarakstā izvēlieties REG režīmu un nospiediet taustiņu [SK. NAUDA] .
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ] .

 

CHD 3850/5850/5880

1) 1) Nospiediet taustiņu [REŽĪMS], ar bultiņu taustiņiem izvēltieties PRG režīmu un nospiediet taustiņu [SK. NAUDA].
2) Ar ciparu ta­ustiņiem ievadiet skaitli 14 (programmēšanas sekcijas numurs)
3) Nospiediet taustiņu [ # / NS ] 
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta DDMMGG (DD-diena, MM-mēnesis, GG-gads)
5) Nospiediet taustiņu [ SK. NAUDA ], lai apstiprinātu ievadi un pabeigtu programmēšanu
6) Lai pabeigtu programmēšanu, nospiediet taustiņu [ # / NS ]
Kļūdainas ievades gadījumā nospiediet taustiņu [ DZĒST ]

 

CHD POS 

1) Izmantojot ciparu klaviatūru ievadiet 90
2) Nospiediet taustiņu [ MISC/func ]
3) Uz dispelja tiek attēlots “Datums (DD.MM.GGGG) ?”
4) Ievadiet jauno laiku pēc formāta DD.MM.GGGG
(DD – dienas, MM – mēnesis , GGGG – gads)

5) Apstipriniet jauno datumu nospiežot taustiņu [ ENTER/IEVADE ]